Software engineering meer dan programmeren

Oxford languages definieert programmeren als: 

“The process or activity of writing computer programs.”

De focus ligt bij het programmeren op het schrijven van de programma’s (lees: code). Om goede code te kunnen schrijven is het van belang om te begrijpen waarvoor de code dient. Samen met gebruikers te ontdekken welke functionaliteit zij nodig hebben om succesvol te zijn. Kortweg: ontdekken wat de intentie is die bereikt mag worden.

Inmiddels is ook duidelijk dat code over tijd snel groeit in omvang en daarmee complexiteit. Daarbij is het van belang om de juiste abstractie vinden. Goed na te denken over verantwoordelijkheden in de code. Het gedrag van code in productiecontext te monitoren.

De software engineer houdt zichzelf bezig met de hele code levenscyclus: letterlijk van het ontstaan dan wel ontdekken van functionele behoeften tot het opruimen van code in productieomgeving. Programmeren is daarbij slechts een onderdeel van het vakgebied.