Software engineering

Software engineering is een breed vakgebied. Hierin staat de intentie van de gebruiker altijd centraal. Om deze intentie scherp te krijgen is een korte feedbackloop wenselijk. Snel instaat zijn met elkaar te verifiëren of de verwachte doelen bereikt worden.

In de praktijk kan dit op verschillende manieren bereikt worden. Sogyo maakt onderscheid naar twee type van software engineering: