Over software engineering

Sogyo heeft al 25 jaar ervaring met het werven en opleiden van software engineers. Een groot deel van deze software engineers had aan het begin van het traject geen directe informatica opleiding. Tijdens de kennismakingsgesprekken krijgen wij vaker vragen als: “Wat kan het vakgebied voor mij betekenen?” “Hoe zit de aansluiting met mijn studie en het vakgebied van software engineering?” 

Software engineering is een geweldig vakgebied om in te werken. Samen met gebruikers ontdekken wat hun succesvol maakt en daar oplossingen voor realiseren geeft een grote voldoening. Het is ook een breed vakgebied. Om je te helpen hier meer inzicht in te geven hebben we hier een aantal begrippen uit het vakgebied beschreven: