Horizontal versus vertical cloud

Cloud computing is de hype voorbij en daarmee blijvend. Vraag is wat gaat cloud computing nu exact over. Wikipedia beschrijft het als: 

Cloud computing[1] is the on-demand availability of computer system resources, especially data storage (cloud storage) and computing power, without direct active management by the user

In deze definitie ligt de focus op de beschikbaarheid van computer system resources. Dus het beschikbaar stellen van een machine of rekenkracht via het internet. De doelgroep van deze cloud oplossingen zijn met name IT-engineers. Zij zijn in staat om deze resources te gebruiken en hiermee oplossing te engineren voor eindgebruikers. Hier hebben we het ook wel over de horizontale cloud. Denk aan oplossingen als Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure en Google Cloud Platform 

Naast de horizontale cloud oplossingen ontstaan er steeds meer verticale cloud oplossing. Dit zijn eco-systemen die gericht zijn op een bepaalde toepassing. Een eigenschap van deze omgeving is dat eindgebruikers naar een link kunnen gegaan en direct aan de slag kunnen. Veel van deze verticale cloud oplossingen zijn aanpasbaar en uitbreidbaar. Integraties met achterliggende systemen kunnen door IT-engineers gerealiseerd worden. Een grote speler op dit vlak is Salesforce.com