Domein en platform engineering

Software engineering is een breed vakgebied met verschillende aandachtspunten. Van software engineers wordt verwacht dat ze bekend zijn met de breedte van het vakgebied. Het is zo’n breed vakgebied dat het nagenoeg onmogelijk is om op alle onderdelen expert te zijn. Software engineren doe je in de praktijk dan ook niet alleen, je bent altijd onderdeel van een team. 

In de praktijk maken we onderscheid naar domein en platform engineers. De domein engineer heeft een affiniteit met het exploreren en modelleren van het business domein. Werkt met gebruikers en product owners intensief samen om functionaliteit te realiseren die direct bijdraagt aan het succes van de organisatie. Het model wordt in code omgezet die geautomatiseerd gevalideerd wordt. Maakt een user interface die op efficiënte en slimme manier leidt tot succesvol resultaat. 

De platform engineer is gefocust op het realiseren van services die het domein ondersteunen. Dit kan uiteenlopen van schaalbare services voor data opslag, ontsluiting en transformatie. Het kunnen bieden van een container infrastructuur. Horizontale services voor authenticatie, logging en log-analyse, data-persistentie, etc. Dienst die door domein engineers gebruikt kunnen worden om tot oplossingen te komen voor eindgebruikers.