Sogyo BITS-model

Om een goed beeld te krijgen van engineers en hun groei te faciliteren heeft Sogyo het BITS-model ontwikkeld. 

Het BITS-model is opgebouwd uit drie assen:

  • Bèta talent: Hierbij wordt gekeken naar opleidingsachtergrond; welke studie heeft een engineer gevolgd en hoe gingen exacte vakken op de middelbare school de engineer af. Ook kijken we naar resultaten van een assessment bestaande uit een cijferreeksentest, een figurenreeksen test en een prorgammeerspel (pirates) waarin het vermogen tot logisch denken getest wordt. 
  • IT competenties: Hoeveel kennis en ervaring heeft een engineer van/met programmeertalen, IT concepten, – technologieën, -frameworks en -methodes.  
  • Sociale Vaardigheden: Hierbij kijken we naar hoe goed een engineer zich kan uitdrukken, maar ook naar reflectief en adaptief vermogen. Tijdens retrospectives gedurende een individueel project reflecteren de engineers op hun eigen proces, hoe ze dit kunnen verbeteren en passen dit direct toe. Verder krijgen de engineers middels een MBTI cursus inzicht in zichzelf en begrip voor werkstijlen van anderen. 

Aan het begin van de opleiding positioneren we de engineers op deze assen. Het BITS model maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in de groei die een engineer door kan maken. Onze opleiding is zo opgezet dat de groei op de assen van IT competenties en Sociale vaardigheden in relatief korte tijd hoog zal zijn. Tijdens de opleiding kunnen we daar op maat per engineer invulling aan geven. Deze groei zet zich uiteraard ook door gedurende de detachering bij een opdrachtgever. Een voorbeeld van zo’n inzicht in groeimogelijkheden ziet u in deze afbeelding.

De kandidaat die in deze afbeelding uitgelicht is, scoort hoog op bèta talent (4 uit 5). Dit betekent dat de kandidaat waarschijnlijk een stevige bèta opleiding als scheikunde afgerond heeft en goed gescoord heeft op het assessment. Gedurende de opleiding zal deze kandidaat nog veel kunnen leren op het gebied van IT competenties en gecoacht moeten worden op sociale vaardigheden. 

Samen met een opdrachtgever zullen we per vacature gaan kijken hoe de ideale positie van een engineer op die rol eruit zou zien. Aan de hand van het model wat daaruit komt, gaan we op zoek naar de juiste match tussen onze engineers. Zodra we die gevonden hebben vindt er een kennismaking tussen de engineer en het bedrijf plaats. Bij een positieve match van beide kanten, zal de engineer na de opleiding aan de slag gaan bij de opdrachtgever.