Afstudeeropdracht: Event Driven Architecture

Context
Event Gedreven Systemen bieden duidelijk vele mogelijkheden voor ontwikkeling van flexibele en gedistribueerde applicaties. Toch heerst er ook de perceptie dat met name onderhoudbaarheid een probleem kan zijn binnen een dergelijk systeem. Hoofd reden hiervoor is het gebrek aan direct zichtbaar verband tussen de verschillende modules en events. Binnen Sogyo zijn we bezig met een onderzoeks traject naar deze perceptie. Hiervoor willen we een platform ontwikkelen waarmee we events van een event driven systeem realtime kunnen analyseren.

Doel
Een startpunt bieden voor onderzoek naar event gedreven systemen door een flexibel, uitbreidbaar framework fundament te bouwen dat mogelijkheden bied voor het on-the-fly toevoegen van modules voor traceren en beheer.

Afstudeeropdracht
Zoals boven beschreven is het doel het ontwikkelen van een framework waarin applicaties voor onderzoek naar event gedreven systemen gebouwd kunnen worden. Dit betekent dat de voornaamste taken van het framework is het regelen van communicatie tussen modules via een event mechanisme. Een andere taak zou zijn het bevatten van logica van een applicatie. Communicatie tussen modules zou moeten verlopen via events die onderschept kunnen worden voor analyse en tracing. Gevolg is dat er waarschijnlijk een eventbus ontworpen moet worden waar alle modules berichten naar toe kunnen sturen en van terug ontvangen. Verder is een module zelf niet meer dan een houder van logica van een applicatie. Als een applicatie te verdelen is in verschillende componenten is een module te zien als een verpakking om een dergelijk component heen dat de interface met andere modules en daarmee componenten regelt. Met deze opzet willen we bereiken dat de communicatie tussen modules afgevangen kan worden en dat als invoer voor verdere onderzoeksprojecten gebruikt kan worden. Dat die communicatie dus inzichtelijk gemaakt kan worden voor andere modules die daarmee realtime analyses kunnen uitvoeren. Het gaat hier over een pilot project dat we als kapstok willen gebruiken voor nog veel meer projecten dus code kwaliteit en documentatie zijn erg belangrijk.

Resultaat
Concreet Framework bestaande uit een Event-Bus en Module-Interface. Er dient ook een plugin structuur aanwezig te zijn voor observatie van het berichten verkeer tussen modules.

Technologie
Event Driven Architecture, Framework, Onderzoek, Modularisatie, Uitbreidbaarheid, .Net, C#, F#

Vragen?
Neem dan contact met ons op via carriere@sogyo.nl of via 030-2202216.
Je kan vragen naar Christa Roseboom.

Direct solliciteren