Afstudeeropdracht: Analyse voor visualisatie Event Driven Architecture

Context
Event Gedreven Systemen bieden duidelijk vele mogelijkheden voor ontwikkeling van flexibele en gedistribueerde applicaties. Toch heerst er ook de perceptie dat met name onderhoudbaarheid een probleem kan zijn binnen een dergelijk systeem. Hoofdreden hiervoor is het gebrek aan direct causaliteit. Binnen Sogyo zijn we bezig met een onderzoekstraject naar deze perceptie. Hiervoor willen we een platform ontwikkelen waarmee we events van een event driven systeem realtime kunnen analyseren. Wanneer we hiervoor een tool kunnen ontwikkelen kunnen nieuwe developers in een bestaand project makkelijker en sneller een codebase overzien en doorgronden.

Doel
Een visualisatie maken van een event gedreven systeem door het traceren van events tussen verschillende modules.

Afstudeeropdracht
Binnen een event architectuur communiceren verschillende modules via berichten met elkaar. Doel van deze opdracht is deze berichten stromen inzichtelijk te maken door de berichten te visualiseren als ze tussen modules ‘reizen’. Probleem hierbij is dat de locatie van modules op het scherm van belang is voor de duidelijkheid van het systeem. Als de event stromen bijvoorbeeld over een andere module getekend worden kan de bestemming van een event verborgen of minder duidelijk worden. Deze opdracht bestaat uit het zoeken naar methodes om modules en event stromen slim te positioneren zodat er een minimale hoeveelheid overlap is. Modules die meer met elkaar communiceren zouden dan ook dichter bij elkaar moeten staan. Gegeven is dat er geleidelijk tijdens het gebruik van het systeem steeds meer informatie beschikbaar komt over de communicatie. Wens is dat deze gegevens mee genomen worden in het positioneren om zo langzaam tot een steeds betere visualisatie to komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan situaties waarbij modules die meer met elkaar samenwerken langzaam clusters vormen.

Resultaat
Een module die posities van componenten voor een applicatie kan bepalen gegeven de event stromen van die applicatie.

Technologie
Event Driven Architecture, Visualisatie, Analyse, Clustering, Onderzoek, .Net, C#, F#

Vragen?
Neem contact op met ons via carriere@sogyo.nl of via 030-220116.
Je kan vragen naar Christa Roseboom.

Direct solliciteren